Неділя, Травень 28, 2023

Emblema_UASPАсоціація «Укрсадпром» – це об’єднання садоводів, виробників продукції з плодів та ягід, виробників та постачальників посадкового матеріалу, господарських та громадських об’єднань в галузі садівництва, ягідництва, розсадництва та переробки плодово-ягідної сировини.

Перевагами членства в Асоціації є:

 • Підтримка у взаємодії з органами державної влади та управління, а також органами місцевого самоврядування.
 • Отримання оперативної інформації з органів державної влади і управління (наради в міністерствах, відомствах, комітетах, робочих групах тощо).
 • Участь у розробці, підтриманні та впровадженні нормативно-правових актів, направлених на удосконалення правового регулювання садівництва та ягідництва в Україні та формуванні державної політики.
 • Юридичні консультації, маркетингові дослідження та контроль судової практики.
 • Підтримка у налагодженні ділових зв’язків, сприяння у торгівлі, зокрема, у експорті.
 • Індивідуальні консультації акредитованих експертів та фахівців.
 • Запрошення міжнародних фахівців за запитом члена Асоціації, проведення публічних семінарів, конференцій та індивідуальних навчань.
 • Участь у навчальних програмах партнерів Асоціації – вищих навчальних закладів.
 • Участь у спільних із державними, місцевими органами та партнерами Асоціації програмах розвитку садівництва, ягідництва та розсадництва.
 • Використання можливостей Асоціації щодо дослідження якості продукції, саджанців, грунту тощо.
 • Пільгове впровадження стандартів якості продукції, пакування, маркування та отримання відповідного сертифікату Асоціації.
 • Використання емблеми Асоціації в рекламних цілях та з метою маркування продукції.
 • Отримання звітів про діяльність Асоціації, моніторингу нормативно-правових актів в галузі садівництва, ягідництва та розсадництва України.
 • Організація обміну технологіями садівництва та ягідництва із закордонними колегами, а також між членами Асоціації – вітчизняними виробниками. Налагодження торгових контактів через аналогічні асоціації та торгові представництва в інших країнах.
 • Регулярне отримання досліджень щодо стану плодово-ягідного ринку України(внутрішній ринок+зовнішньоекономічна діяльність).

Відповідно до Статуту Асоціації, Положення про членство в Асоціації, з урахуванням положень Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції» та інших діючих законодавчих актів України, Асоціація є вільною для вступу нових та виходу діючих членів (учасників).

Членами (учасниками) Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, господарські та громадські об’єднання, які діють в галузі садівництва, ягідництва та розсадництва, та які створюють і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, згодні виконувати обов’язки, що на них покладає Статут Асоціації, інші нормативні документи Асоціації.

Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі поданої заяви за встановленою формою та доданих до неї документів.

Щоб подати заяву про членство в Асоціації необхідно заповнити коротке повідомлення у формі, що міститься на цій сторінці. Після отримання офісом Асоціації повідомлення про бажання стати членом Асоціації, на зареєстровану адресу надійде комплект документів, які мають бути заповнені в письмовому вигляді та передані (надіслані) до офісу Асоціації.

В разі правильного та повного оформлення необхідних документів, питання про включення нового члена Асоціації буде включено до порядку денного найближчих Загальних зборів Асоціації, до компетенції яких віднесено прийняття рішення про вступ нових членів та направлено повідомлення про сплату вступного та періодичного внесків.

Перелік документів:

 1. Заява (за встановленою формою);
 2. Документ, яким підтверджується прийняття рішення щодо вступу до Асоціації (відповідно до Статуту чи рішення суб’єкта господарювання);
 3. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію заявника суб’єктом господарювання;
 4. Копія установчих документів заявника (за наявності);
 5. Документ, яким підтверджуються повноваження особи, яка підписує заяву;
 6. Заповнена згода на обробку персональних даних особи, що підписала заяву;
 7. Заповнена анкета виробника (за встановленою формою).

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання заявником повідомлення про необхідність сплати вступного та періодичного внеску, заявник повинен здійснити оплату необхідних внесків.

Відповідно до протоколу Загальних зборів Асоціації від 14.06.2019 р. №2/2019 в Асоціації встановлені наступні внески: вступний та періодичний (річний).

Затверджені розміри внесків:

Розмір вступного внеску становить 10 000 (десять тисяч) гривень;

Річний внесок, що складається з фіксованого розміру та додатково сплата за гектар
насаджень залежно від площі насаджень, їх виду:
– до 10 га, незалежно від виду насаджень — 5 000 (п’ять тисяч) гривень;
– від 10 до 20 га — 10 000 (десять тисяч) гривень (крім ягідних насаджень);
Для виробників яблук за кожен 1 га насаджень понад 20 га:
– 10 000 (десять тисяч) гривень +100 грн/га — плодоносні;
– 10 000 (десять тисяч) гривень + 50 грн/га — неплодоносні.
Для ягідних насаджень за кожен 1 га насаджень понад 10 га:
– 10 000 (десять тисяч) гривень +150 грн/га — плодоносні;
– 10 000 (десять тисяч) гривень + 75 грн/га — неплодоносні.
Для горіхових насаджень за кожен 1 га насаджень понад 20 га:
– 10 000 (десять тисяч) гривень +150 грн/га — плодоносні;
– 10 000 (десять тисяч) гривень + 50 грн/га — неплодоносні.
Для розсадників — 10 000 (десять тисяч) гривень.
Для інших та асоційованих членів — 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

У випадку ненадання членом інформації про розмір наявних у нього насаджень,
членом Асоціації сплачується річний членський внесок у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

Періодичний внесок за перший рік, в якому було подано заяву про наббуття членства, розраховується пропорційно за повні календарні місці з моменту подання заяви.

Навчальні заклади та наукові установи звільнені від сплати вступних та періодичних внесків до Асоціації.

Факт вступу до Асоціації підтверджується Свідоцтвом про членство в Асоціації, яке видається після повної сплати вступного, періодичного внесків та прийняття рішення Загальними зборами Асоціації.