Неділя, Травень 28, 2023

АСОЦІАЦІЯ “УКРСАДПРОМ”
Це об’єднання садоводів, виробників продукції з плодів та ягід, виробників та постачальників садивного матеріалу, обладнання, сировини, інших матеріалів і послуг для здійснення садівництва і виробництва продукції з плодів та ягід, інших господарських та громадських об’єднань в галузі садівництва та переробки плодово-ягідної сировини.

МІСІЯ АСОЦІАЦІЇ
Захист інтересів учасників ринку садівництва, ягідництва та плодопереробників в вищих органах державної влади та за кордоном, популяризація та розвиток садівництва та ягідництва як галузі, необхідної для здорового життя людини.

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ АСОЦІАЦІЇ САДОВОДІВ ТА ЯГІДНИКІВ УКРАЇНИ
За всю історію незалежної України самоврядування в садівничій галузі не існувало, поряд із тим, що в сусідніх країнах воно набуло національного масштабу.

Як наслідок, сьогодні українські садівники знаходяться не в рівних умовах із закордонними виробниками.

Намагання держави створити єдиний орган управління галуззю – “Укрсадвинпром”, призвело лише до корумпованості процесу розподілу державної підтримки галузі та втрати довіри до такого об’єднання.

Однак, в результаті політичних змін в Україні в 2014-2015 роках, підписання Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС та Угоди про асоціацію з ЄС, Україна задекларувала зміну курсу розвитку та масштабні реформи в державному управлінні.

АСОЦІАЦІЯ “УКРСАДПРОМ”
Враховуючи потужну дію процесів, що змінюють країну, зміну сприйняття сільського господарства в Україні та важливість цієї галузі для нашої держави, садоводи не можуть залишатись осторонь та мають захистити інтереси українського садівництва, яке розвинуте у кожному регіоні України, а деяких областях є основним напрямком сільського господарства.

Сьогодні Україна переживає ключовий етап свого розвитку – інтеграція в європейське співтовариство, що передбачає, в першу чергу, гармонізацію свідомості українців із загальноприйнятими правилами життя в європейському суспільстві. Така діяльність супроводжується відповідними змінами і у галузях економіки та, сільського господарства, зокрема.

Як результат, галузь садівництва та ягідництва приймає виклики сьогодення та вперше в історії незалежної України, учасниками галузі прийнято рішення створити єдине галузеве самоврядне об’єднання – АСОЦІАЦІЮ «УКРСАДПРОМ».

МЕТА СТВОРЕННЯ
Об’єднання зусиль учасників ринку для встановлення впливу в центральних органах державної влади та впровадження українських стандартів садівництва, визнання їх на міжнародному рівні, координація дій учасників ринку направлених на виконання державних та місцевих галузевих програм розвитку садівництва, популяризація садівництва в Україні і за кордоном, а також становлення садівництва як здорової галузі України, удосконалення механізмів фінансової підтримки садівництва тощо.

Основні шляхи досягнення мети створення

  • Збір та аналізування інформації щодо стану садівництва в Україні;
  • Представництво галузі в центральних органах виконавчої та законодавчої влади через інститути громадського впливу (громадські ради), а також в місцевих органах державної влади з використанням правових важелів;
  • Контроль за виконанням зобов’язань держави перед учасниками галузі щодо фінансової підтримки галузі, розробка та впровадження нових механізмів фінансування галузі, зокрема, за рахунок децентралізації бюджетних програм;
  • Розробка та впровадження регіональних програм розвитку садівництва;
  • Організація правової, методичної та практичної підтримки учасників галузі в партнерстві з неурядовими українськими та іноземними організаціями;
  • Удосконалення механізмів реалізації продукції садівництва та ягідництва виробниками та закупівлі витратних матеріалів;
  • Популяризація українського садівництва за кордоном;
  • Розробка та впровадження Закону України «Про садівництво в Україні»;
  • Удосконалення механізму приватизації та використання багаторічних насаджень, використання земель для садівництва;
  • Удосконалення системи стандартизації та сертифікації продукції садівництва та посадкового матеріалу, впровадження внутрішньої сертифікації.

ОБ’ЄДНАЄМОСЬ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО!