ПЕРША П’ЯТИРІЧКА НАШОЇ АСОЦІАЦІЇ

281

П’ять років тому 10 провідних садівничих господарств України створили Асоціацію «Укрсадпром». На сьогодні Асоціація – це об’єднання садівничих господарств, яке не отримує фінансування від держави, не має грантової підтримки, а працює за рахунок внесків учасників Асоціації, фактично за покликом душі.

Асоціація пережила різні періоди свого становлення. Вищим керівним органом Асоціації є загальні збори асоціації. Враховуючи, що на сьогодні членами Асоціації є понад 200 господарств практично з усіх областей України,  представницькі Загальні збори проводимо лише раз на рік, тому на Загальних зборах обираються члени Наглядової Ради Асоціації, до складу якої входять представники як від кожної галузі (садівництво, ягідництво, розсадництво), так і представники наукових установ та регіональних відділень.

Присутність в Асоціації в якості асоційованих членів  та партнерів  представників Польщі, Італії, Угорщини, Німеччини  допомагає нам впроваджувати європейські підходи в розвитку садівництва, зокрема, адаптувати європейські норми в українське законодавство, а також переходити  до світових стандартів виробництва та експортувати вирощену продукцію на світові ринки.

Асоціація проводить моніторинг проектів нормативно-правових актів в галузі садівництва, ягідництва та розсадництва України, займається налагодженням торгових контактів в інших країнах через торгово-промислові палати, асоціації та торгові представництва. Сприяє обміну інформацією між членами асоціації,  регулярному проведенню досліджень щодо стану плодово-ягідного ринку. Збирає серед учасників асоціації дані про виробництво та виробничі потужності, про проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників асоціації з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.

Асоціацію створено з метою підтримки та розвитку спільних ідейних, соціальних та інших  законних інтересів членів учасників асоціації задля розв’язання проблем,  пов’язаних з діяльністю в галузі садівництва, ягідництва та переробки плодово-ягідної сировини, без права втручання в їхню виробничу і комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень та без мети одержання прибутку, а також для співробітництва з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування на ринку товарів, участі у розробці, підтриманні та впровадженні нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання розвитку садівництва та ягідництва в Україні та формування державної політики цієї галузі, отримання оперативної інформації від органів державної влади, участі в роботі нарад у міністерствах, відомствах, комітетах, робочих групах тощо. Асоціація здійснює представництво інтересів своїх учасників в органах державної влади, а також в інших організаціях, як в Україні, так і за кордоном, задля сприяння у створенні умов для виходу учасників асоціації на вітчизняні та закордонні ринки, в тому числі через сільськогосподарський обслуговуючий  кооператив “Укрсадпром КООП”

Роз’яснення цілей асоціації відбувається шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів, конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів та консультантів.

Важливими напрямками діяльності Асоціації є розповсюдження досягнень науки і техніки, знань передового досвіду про ефективні технології та сприяння їх впровадженню.

Одним з важливих надбань Асоціації стало розширення міжнародного співробітництва українських садівників . Так з 13 по 18 липня у м. Бучач на базі ФГ «Гадз» відбудеться перше  навчання у школі Адама Фури. Курс поєднуватиме теоретичні та практичні заняття від провідного польського фахівця щодо догляду за багаторічними насадженнями  для отримання врожаю найвищої якості.

Асоціація дбає про формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярно публікує інформацію про роботу своїх органів, успіхи та досягнення господарств-учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регуляторно розповсюджує результати цих робіт серед учасників Асоціації.

Задачами Асоціації є також сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі ринку товарів шляхом розробки, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів, сертифікації тощо, застосування внутрішніх та міжнародних стандартів якості продукції, пакування, маркування та отримання відповідного сертифікату асоціації. Асоціація проводить  юридичні консультації, дослідження та контроль судової практики.

Є багато проблем, які ми можемо вирішити тільки спільно. Наприклад, згідно Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» передбачена державна підтримка виробників плодів та ягід на придбання садивного матеріалу, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення, а також будівництва холодильників, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції, придбання ліній товарної обробки, висушування, переробки, закупівлі техніки, механізмів та обладнання.

В той же час садівничі господарства не можуть згідно Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» брати участь у даній програмі та претендувати на отримання з бюджету грошових коштів у вигляді  відшкодування до 60 відсотків вартості страхового платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за договорами страхування, так як на сьогодні не розроблені і не затверджені так звані страхові продукти на конкретний вид продукції (яблуко, груша, слива тощо). Такі страхові продукти ще потрібно розробляти.

Наступне питання,  яке стримує розвиток садівництва в правовому полі – це ситуація з чинним законодавством України у сфері розсадництва багаторічних культур, зумовлена необхідністю забезпечення виконання зобов’язань у рамках ратифікованої Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині реальної гармонізації українського законодавства, насамперед, в розрізі напрямків реєстрації сортів та  сертифікації садивного матеріалу. Положення чинного Законодавства не відповідають європейським критеріям ведення галузі розсадництва, що в значній мірі заважає ефективному веденню виробництва садивного матеріалу плодово-ягідних культур і не дозволяє вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках. Саме тому нами розроблена Концепція розвитку розсадництва в Україні, впровадження якої дасть поштовх розвитку вітчизняного розсадництва багаторічних культур та садівництва в цілому і забезпечить:

  • створення нових промислових насаджень вітчизняних та зарубіжних сортів плодових і ягідних культур якісним садивним матеріалом, які мають попит у споживачів;
  • створення нових робочих місць в розсадницьких господарствах, постійне підвищення кваліфікації спеціалістів;
  • збільшення надходження податків в державний та місцеві бюджети;
  • дозволить вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

В цілому, садівництво України є перспективним напрямком розвитку економіки і в той же час є соціальним проектом розвитку українського села. Лише спільними заходами садівничих господарств та органами державного влади і місцевого самоврядування об’єднаних Асоціацією «Укрсадпром» ми зможемо підвищувати добробут сільських жителів, громад та нашої держави.

Олександр МАТВІЄЦЬ,

Голова Асоціації «Укрсадпром», к.с.-г. наук