Обрано нового Голову Ради Асоціації «УКРСАДПРОМ»

1392

15 червня 2017 року під час Загальних зборів Асоціації «УКРСАДПРОМ» Рада Асоціації обрала Василя Козака новим головою Ради Асоціації.

В.Козак змінив на посаді голови Ради Асоціації Петра Гадза, який став першим головою Ради Асоціації та обіймав посаду протягом двох років.

Асоціація «УКРСАДПРОМ» щиросердно дякує П.Гадзу за два роки активної участі у діяльності галузевого об’єднання та виваженого і мудрого керівництва. Протягом цього часу, за активного сприяння Асоціації, було відновлено реальну державну підтримку галузі, повернено кредиторську заборгованість, що утворилася за попередні роки, українські виробники фруктів і ягід почали активно просувати свою продукцію на світових ринках шляхом участі у міжнародних галузевих виставках, що сприяло збільшенню обсягів її експорту.

Довідково

Відповідно до статуту Асоціації «УКРСАДПРОМ», Рада Асоціації – спеціальний виборний орган, діючий в проміжках між Загальними зборами Асоціації, вищим органом управління і контролю. Голова Ради Асоціації обирається з членів Ради строком на 1 рік, але не більше ніж на 2 роки поспіль.