Білорусь-Україна: розвиток відносин шляхом кооперації у садівництві

442

8-9 грудня 2016 року в Мінську, Республіка Білорусь, відбувся перший міжнародний галузевий форум «Білорусько-українське партнерство: розвиток, інтеграція і кооперація у садівництві», організований національними галузевими асоціаціями «Бєлсадпітомнік» (Республіка Білорусь) та «Укрсадпром» (Україна), за підтримки Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь, Торгово-промислових палат Республіки Білорусь та України, а також Посольства України у Республіці Білорусь.

У форумі прийняли участь працівники міністерств, відомств, керівники та спеціалісти спецхозів, представники переробників і торгівлі Республіки Білорусь, виробники обладнання, техніки, дистриб’ютори в галузі плодівництва (садівництва) України та Білорусі, члени та партнери галузевих асоціацій.

Під час форуму особливої уваги було приділено питанням сортової політики України та Білорусі, зокрема, питанню селекції, розмноження та реалізації садивного матеріалу плодових та ягідних культур, які вирощуються в Україні та Білорусі, та проблемним питанням торгівлі ними і обміну правами інтелектуальної власності на сорти між розсадницькими господарствами України і Білорусі.

Особливий акцент було зроблено на проблемах використання сортів суспільного надбання, внесення яких неможливе до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а також проблем внесення сортів, захищених патентами і їх щорічного підтримання. Крім того, було обговорено технічні бар’єри внесення сортів української селекції у реєстри сортів Республіки Білорусь.

В результаті обговорення було досягнуто домовленості щодо співпраці Асоціації «Укрсадпром» з Інститутом плодівництва Республіки Білорусь щодо внесення українських сортів до білоруських реєстрів сортів.

Питання правомірного використання сортів плодових і ягідних культур, на думку учасників форуму, є одним із головних проблемних питань у торгівлі як садивним матеріалом так і свіжою продукцією між Україною та Республікою Білорусь.

Окремим важливим питанням двосторонньої співпраці стало питання торгівлі спеціальною сільськогосподарською технікою для садівництва і ягідництва, яка виробляється в Республіці Білорусь і, на жаль, не виробляється в Україні. В українському садівництві питання забезпеченості спеціальною сільськогосподарською технікою є одним із найболючіших питань, яке не дозволяє якісно розвиватись фермерам, а таке обладнання виробляється в Білорусі і цілком може постачатись українським фермерам. Використання української гривні як валюти у ВЕД контрактах між Україною та Республікою Білорусь є конкурентною перевагою білоруської техніки і робить її доступною для українського фермера.

Велику увагу учасників форуму було зосереджено на кооперації у переробці свіжої продукції, зокрема, питанням створення спільних переробних підприємств як в Україні так і в Білорусі. За часів СРСР, технологія переробки плодів і ягід була в багатьох випадках розмежована між республіками і в Україні вироблялось багато полуфабрикатів, які дороблялись у Білорусі і потім постачались до інших республік СРСР. За спільною думкою учасників форуму, сьогодні є всі умови і бажання учасників плодово-ягідного ринку двох країн реанімувати аналогічні зв’язки між фермерами та підприємствами двох країн, що стане поштовхом для створення нових виробництв.

Спільну роботу щодо вирішення обговорених питань було домовлено виконувати за допомогою галузевих Асоціацій «Укрсадпром» (Україна) та «Бєлсадпітомнік» (Республіка Білорусь), які об’єднують більшість професійних учасників ринку в Республіці Білорусь та Україні.

За результатами форуму, Асоціація «Укрсадпром» звернулась до Міністерства агараної політики та продовольства України щодо необхідності термінового вирішення, зокрема, наступних питань:

– Спрощення механізму внесення сортів рослин до Реєстру: прискорення процедури, можливість внесення сортів суспільного надбання, скасування щорічного підтримання тощо.

– Спрощення умов для придбання спеціальної сільськогосподарської техніки для садівництва виробництва Республіки Білорусь, яка не виробляється в Україні (трактори, збиральна техніка, переробне обладнання).

– Затвердження спільної програми дій щодо переробки плодів і ягід (узгодження асортиментів, технічних та технологічних документів, надання фінансової підтримки для організації виробництв).