Вкрадені мільярди садівників

2718

Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.1999 (далі – Закон) було започатковано державну підтримку галузі садівництва з метою її розвитку.

Фінансування галузі садівництва до 2014 року включно здійснювалось за рахунок коштів від 1.5% збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, передбачених спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».

В Україні склалася багаторічна негативна практика призупинення законом про Державний бюджет України дії чинних актів законодавства або внесення до них змін, що суперечить численним рішенням Конституційного Суду України.

Не минула вона і українських садівників. Так, Законами «Про Державний бюджет України» на 2013 та 2014 роки було передбачено зарахування коштів від Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до Загального фонду Державного бюджету України, що є прямим порушенням Конституції України та діючих на той час положень Податкового і Бюджетного кодексів України.

Зокрема, п.16 Підрозділу  10 розділу XX Податкового кодексу України було встановлено, що Збір сплачується на спеціальний рахунок центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, нараховані суми збору залишаються  на спеціальному рахунку, розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят п’ять відсотків – на розвиток виноградарства і садівництва, п’ятнадцять відсотків – на розвиток хмелярства. Нецільове використання зазначених коштів забороняється.

Бюджетний кодекс України (ч. 5 ст. 29) передбачає можливість віднесення у виняткових випадках законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період окремих видів доходів загального фонду Державного бюджету України (або їх частину) до  спеціального фонду Державного бюджету України, але не навпаки.

Слід зазначити, що таку ж правову оцінку при підготовці до розгляду проектів Законів «Про Державний бюджет України» на 2013 та 2014 роки було надано і Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, основним завданням якого є проведення наукової експертизи законопроектів, зокрема, на предмет відповідності Конституції України, правової, економічної, соціальної доцільності, відповідності сучасному рівню наукових знань, принципам і засадам державної політики, прогнозування наслідків їх прийняття.

Однак, зауваження експертів були проігноровані.

Відповідно до Звіту Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України на 2013 рік (за доходами) станом на 1 січня  2014 року, в 2013 році до загального фонду державного бюджету було зараховано 1 102 993 312,58 грн. за рахунок сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

За 2014 рік сума надходжень склала 1 038 291 055,79 грн.

Таким чином, за два роки держава «узаконила» нецільове використання більше ніж 2,1 мільярдів гривень, які належать українським садівникам.

При цьому, джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині фінансування в зазначений період був визначений в тому числі залишок коштів, джерелом формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які надійшли у минулі періоди.

Однак, шляхом простих підрахунків можна з’ясувати, що навіть задекларовані залишки коштів держава садівникам не виплатила.

Так, у 2012 році до Спеціального фонду Державного бюджету України було зараховано 1 075 036 307, 24 грн. за рахунок сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. З них за цільовим призначенням фактично використано лише 309 164 080,69 грн.

Отже, залишок коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства лише у 2012 році становив 765 835 919,31 грн.

Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» було затверджено розподіл видатків Державного бюджету України  на програму 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними»  обсязі 500 млн. грн. Пізніше, шляхом внесення змін в Законом України «Про державний бюджет на 2013 рік» видатки за бюджетною програмою скоротили до 100 млн. грн. В бюджеті на 2014 рік закладали одразу 100 млн. грн.

Відповідно до Звітів Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України на 2013 та 2014 роки фактичні видатки за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» склали менше 139 млн. грн.

Не зважаючи на достатній залишок коштів Спеціального фонду державного бюджету від Збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, станом на 01.01.2013 кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» становила 210 896 800, 00 коп. Вказана заборгованість виникла і визнана на підставі розподілу коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними», затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №772 від 27.12.2013.

Станом на 01.04.2016 обсяг кредиторської заборгованості за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» лише збільшився і сягнув 255 486 277 грн. 38 коп., що підтверджується Листом Міністерства аграрної політики та продовольства України №37-13-4-15/10501 від 06.07.2016 на запит від Асоціації «Укрсадпром».

Таким чином, загальна сума недоотриманих підприємствами галузі коштів, що протиправно спрямовувались Мінагрополітики та Казначейством в досі невідомому напрямку, складає 2,7 млрд. гривень.

З метою з’ясування обставин нецільового використання бюджетних коштів та притягнення причетних посадових осіб до відповідальності, 18.08.2016 р. Асоціація «Укрсадпром» звернулася до НАБУ із заявою щодо нецільового використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.  Заява, наразі, знаходиться на розгляді, зокрема, НАБУ 27.09.2016 р. повідомило Асоціацію про витребування від Державної казначейської служби України та Міністерства аграрної політики та продовольства України інформації про розпорядження у 2012-2014 роках грошовими коштами Спеціального фонду Державного бюджету, передбаченими на фінансування вищевказаної бюджетної програми.

В даній ситуації вкрай цинічно виглядають рішення українських судів за позовами садівників про стягнення заборгованості Державного бюджету за відповідною бюджетною програмою.

На думку, як юридичних радників Асоціації, так і багатьох інших українських правників, адміністративні суди в Україні на сьогодні повністю втратили свою функціональну ідентифікацію як органи захисту прав та інтересів українського народу від неправомірної діяльності органів державної влади. З аналізу судової практики останніх кількох років чітко вбачається виконання судами директиви щодо безспірної підтримки держави та визнання правомірними навіть відверто неконституційних та протизаконних дій центральних органів влади.

В багатьох випадках суди відмовляються вбачати порушення в діях Мінагрополітики, який є головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем за бюджетною програмою, але не забезпечив її виконання.

Адже кошти не тільки були фактично зібрані, вони навіть передбачалися в Законах «Про Державний бюджет», але так і не були спрямовані кінцевим отримувачам. І виправдання на кшталт відсутності статті видатків та фінансової неспроможності держави тут недоречні. Особливо з урахуванням проєвропейського курсу України.

Зокрема, Європейський суд з прав людини не приймає аргументів Уряду щодо відсутності бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань. Це підтверджується його рішеннями, в тому числі і у справах проти України.

 Враховуючи відсутність будь-якої ініціативи з боку держави щодо погашення хоча б тієї заборгованості, яка вже утворилася та фактично визнана, а також постійні посилання Мінагрополітики та Казначейства на відсутність коштів і бюджетних асигнувань, єдиним засобом, який дає надію на отримання садоводами належних їм коштів, залишається звернення до суду.

Асоціацією та її юридичними радниками провадяться заходи щодо максимального поширення інформації про засоби та механізми поновлення порушених прав представників галузі.

Вже сьогодні, за наявною в Асоціації інформацією, підприємствами галузі у принаймні 10 областях України сформовано позовів на загальну суму понад 55 мільйонів гривень.

Тож Асоціація «Укрсадпром» рекомендує всім підприємствам в сфері садівництва, за якими протягом 2012-2014 років визнано право на бюджетні компенсації, до 01 січня 2017 року звернутися до суду з позовами про стягнення заборгованості Державного бюджету, відкрито поставивши питання: Чи допустить чесний судовий розгляд та належне виконання судових рішень дотримання прав та інтересів садівників в Україні?»

Спасіння садівників – справа рук самих садівників…